yourdomain.com

A short text to describe your forum

ประกันภัยด้านไซเบอร์ ช่วยชีวิตบริษัท

News

ประกันภัยด้านไซเบอร์ ช่วยชีวิตบริษัท

Postby Webmanual1 » Fri Aug 04, 2017 3:51 am

อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับธุรกิจของคุณ หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับประกันการเดินทาง ประกันรถ ประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ ที่ถ้าตัวท่านเองได้รับอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรืออุปกรณ์ของท่านได้รับความเสียหาย ก็จะได้ค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อกับเบี้ยประกันที่จ่ายไป

ในปัจจุบันโลกของการสื่อสารทางด้านไซเบอร์ ได้เข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของเราในทุกการใช้งาน จึงมีธุรกิจประกันแนวใหม่ในสหรัฐฯ และหลายประเทศแถบยุโรป คือ ประกันภัยไซเบอร์ หรือ Cyber-Insurance หากได้เผชิญกับภัยคุกคามทางด้านข้อมูลดิจิตอลแล้วจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจ

ประกันภัยไซเบอร์ เจ้าของระบบคอมพิวเตอร์จ่ายเบี้ยประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด ก็จะได้รับผลตอบแทนเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย เช่น ระบบล่มไม่สามารถให้บริการได้ ระบบถูกโจมตี ข้อมูลสำคัญขององค์กรถูกขโมยออกไป, ข้อผิดพลาดหรือการละเลยในด้านเทคโนโลยี, ความรับผิดทางสื่อ, การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล, การจัดการชื่อเสียงขององค์กร พร้อมมีที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้

ต่อจากนี้ไปการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ ไม่ได้เป็นหน้าที่ของแผนกไอทีเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป หากเป็นความท้าทายของทั้งองค์กร ที่ต้องช่วยกันดูแล รักษาความปลอดภัยให้กับองค์กร และเพิ่มความอุ่นใจด้วยการทำประกันภัยไซเบอร์กับผู้ที่สามารถให้คำแนะนำในการจัดการและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์แก่องค์กรได้ตรงและเหมาะสมกับธุรกิจ

ธุรกิจที่สามารถทำประกันภัยไซเบอร์ได้ คือ ธุรกิจเคมีภัณฑ์, ธุรกิจสถาบันการเงิน, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจเกี่ยวกับสุขอนามัย, ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจเพื่อความบันเทิง, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจบริษัทกฎหมาย, ธุรกิจผู้ผลิตสินค้า, ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี, ธุรกิจการให้บริการทางวิชาชีพ

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทราบก่อนจะลงทุน โดยทั่วไปบริษัทประกันจะส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์มาให้กรอก เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยง ความรุนแรง และผลกระทบเมื่อระบบถูกโจมตี จากนั้นจะนำข้อมูลไปคำนวณมูลความเสียหายที่อ่านจะเกิดขึ้น และเบี้ยประกันที่เหมาะสม

ทางสำนักงาน คปภ.มีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จะช่วยรองรับความเสี่ยงจากการจู่โจมหรือคุกคามทางไซเบอร์ นั่นคือ การประกันภัยไซเบอร์ สำหรับการระบาดของ “มัลแวร์เรียกค่าไถ่” กรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance Policy) จะคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดหรือไม่ต้องพิจารณาว่าไวรัสดังกล่าวได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารหรือถ่ายโอนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มากน้อยเพียงใด

บริษัทไหนที่โดนไวรัสดังกล่าว ที่ระบาดกันทั่วโลก สามารถทำประกันภัยด้านไซเบอร์ไว้ป้องกันได้ในอนาคต ธุรกิจของคุณจะได้ไม่เสียหายจากการระบาดของไวรัส ในปัจจุบันหลายบริษัทเริ่มเพิ่มการประกันภัยไซเบอร์เข้าไปในแผนรับมือการโจมตี (ประมาณ 59%) เนื่องจากช่วยให้ได้ค่าชดเชยจากการที่บริษัทถูกเจาะระบบหรือระบบล่ม แทนที่จากเดิมไม่ได้อะไรเลย
Webmanual1
Site Admin
 
Posts: 27
Joined: Tue Dec 09, 2014 8:36 am

Return to ข่าว

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron